Contact Us

captcha

 

Apex Nepal Treks & Tours (Pvt.) Ltd.
P.O.Box: 24140, Amrit Marg (Bhagwan Bahal), Thamel, Kathmandu, Nepal
Phone: +977-9851029348, 9856055566 (Santu), 9845350837 (Krishna), 9817077676 (Jayram), 01-4512829
Email: apexnepal1@gmail.com

Contact Info

Apex Nepal Treks & Tours (Pvt.) Ltd.
P.O.Box: 24140, Amrit Marg (Bhagwan Bahal), Thamel, Kathmandu, Nepal
Phone: +977-9851029348, 9856055566 (Santu), 9845350837 (Krishna), 9817077676 (Jayram), 01-4512829
Email: apexnepal1@gmail.com