Contact Us

  captcha

   

  Apex Nepal Treks & Tours (Pvt.) Ltd.
  P.O.Box: 24140, Amrit Marg (Bhagwan Bahal), Thamel, Kathmandu, Nepal
  Phone: +977-9851029348, 9856055566 (Santu), 9845350837 (Krishna), 9817077676 (Jayram), 01-4512829
  Email: apexnepal1@gmail.com

  Contact Info

  Apex Nepal Treks & Tours (Pvt.) Ltd.
  P.O.Box: 24140, Amrit Marg (Bhagwan Bahal), Thamel, Kathmandu, Nepal
  Phone: +977-9851029348, 9856055566 (Santu), 9845350837 (Krishna), 9817077676 (Jayram), 01-4512829
  Email: apexnepal1@gmail.com